Hoe ontstaan stress en overbelasting?

Vaak ontstaat overbelasting heel geleidelijk. Het is er niet opeens. De vraag ‘wat heb ik nodig?’ speelt hierin een belangrijke rol. 
In een begeleidingstraject gaan we onderliggende oorzaken van stress en overbelasting onderzoeken en in kaart brengen. Inzicht krijgen in werk, persoonlijke en sociale factoren die tot deze situatie hebben geleid.

Ingesleten patronen worden zichtbaar (bewust) en hoe deze ‘om te leren’ zijn. Door met een open mind je eigen gedragspatronen te onderzoeken, krijg je inzicht en bewustwording waardoor andere keuzes mogelijk worden.
Stap voor stap oefenen met het aanleren van andere gedachtenpatronen en ervaring op doen met nieuw gedrag. Langs deze weg ontstaat stap voor stap ander gedrag met als resultaat een goede balans tussen werk en privé.