Helder en haalbaar aan de slag met re-integratie

Bij langdurig verzuim kun je niet ‘even weer aan het werk’. Dan spreken we over re-integratie. Als meerdere factoren meespelen bij het verzuim dan wordt re-integratie vaak ingewikkeld, langdurig en kostbaar.
Vaak is het moeilijk om de oorzaken boven tafel te krijgen, omdat die in de ‘onderstroom’ besloten liggen. 


Complexe verzuimvraagstukken zijn doorgaans geen dagelijkse kost voor leidinggevenden, en vragen om extra aandacht, inspanning en specifieke kennis. 


Omdat zowel leidinggevende als medewerker samen een cruciale rol spelen in de oplossing van een complex verzuimvraagstuk is van belang beiden goed te ondersteunen en te coachen. Ik bied ondersteuning aan betrokken partijen om heldere verwachtingen te creëren.

Ondersteuning bij een helder re-integratie doel

Door samenwerking én ondersteuning te bieden aan betrokken partijen ontstaat een helder en haalbaar re-integratie doel. Ik begeleid en monitor dit proces. De kunst is bij aanvang van dit proces onderliggende oorzaken in kaart te brengen en een beeld te creëren van werk, persoonlijke en sociale factoren die een rol spelen in de verminderde belastbaarheid.

Zo ontstaat overzicht, de verschillende componenten worden besproken en naar de juiste plek geadresseerd. Werk gerelateerde factoren worden samen met coachee, leidinggevende en/of HR-manager besproken, oplossingsrichtingen onderzocht en in gang gezet.